wersja angielska
Charakterystyka stanowiska

     Już w czasach starożytnych obszary na wschód od ujścia Wisły, a przede wszystkim okolice Elbląga stanowiły atrakcyjne tereny dla osadnictwa pradziejowego, przez co cieszą się ogromnym zainteresowaniem archeologów w czasach obecnych.
     Cmentarzysko w Weklicach położone jest w uroczym miejscu, na jednym z pagórków ozowych Kliknij aby powiększyćokalających południowy skraj Wysoczyzny Elbląskiej. Z tego miejsca rozciąga się panoramiczny widok na terasę nadzalewową jeziora Drużno. Nekropola użytkowana była w okresie wpływów rzymskich, od końca I - go do początków IV - go wieku po Chrystusie przez ludność archeologicznej kultury wielbarskiej, która identyfikowana jest z pobytem Gotów na ziemiach polskich. Spośród wielu antycznych źródeł pisanych zawierających informacje o germańskim plemieniu Gotów, najwięcej danych źródłowych znajdujemy w dziele Getica, pióra kronikarza łacińskiego Jordanesa, pochodzącym z VI wieku naszej ery. Przedstawia ono szlak wędrówki tej ludności od Skandynawii po Morze Czarne, tam gdzie w późnej starożytności tworzą się władztwa poświadczonych historycznie Ostrogotów, Wizygotów i Gepidów.
Kliknij aby powiększyć      Cmentarzysko w Weklicach to jedna z niewątpliwie najciekawszych i najbogatszych rozpoznanych nekropolii środkowoeuropejskiego Barbaricum, jakim to mianem Rzymianie określali tereny poza zwartymi granicami cesarstwa. Do chwili obecnej stanowisko dostarczyło niezmiernie ważnych i obfitych źródeł archeologicznych i antropologicznych do rekonstrukcji dziejów ludności zamieszkującej u schyłku starożytności na wschodnim obrzeżu delty Wisły. Nekropola położona jest w centralnym punkcie wybrzeża bursztynowego Bałtyku, który łączył ze sobą główne szlaki handlowe starożytnej Europy. Pierwszy z nich prowadził droga lądową z południa, i znany jest pod nazwą słynnego "szlaku bursztynowego", i drugi - drogą wodną - od zachodnich prowincji Cesarstwa Rzymskiego przez dorzecze Łaby bądź od ujścia Renu do Wysp Duńskich i wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego. Funkcjonowanie tych szlaków potwierdzają odkrywane w Weklicach importowane z różnych stron ówczesnego świata przedmioty, które świadczą o szerokich powiązaniach mieszkającej tu ludności zarówno z Cesarstwem Rzymskim jak i z Skandynawią.


Copyright @ 2005 Magda Natuniewicz - Sekuła
Autor strony: Marek Wróbel